Copyright © 2015 geopre.sk. Všetky práva vyhradené.

GEO-PRE, s.r.o.
Prevádzka:
Sládkovičova 3
95301 Zlaté Moravce

mobil: +421 905 234 052

E-mail: geopre.nitra@gmail.com

•  Zameranie stavieb a pozemkov

•  Vytýčenie hraníc pozemkov

•  Konzultačná činnosťa v oblasti geodézie a katastra

•  Geometrické plány

•  Polohopisné a výškopisné plány

•  Digitalizácia máp

Služby

O firme     │     Služby     │     Fotogaléria     │     Kontakt

O firme     │     Služby     │     Fotogaléria     │     Kontakt

Osvedcenie_PPU.jpg Osvedcenie_PPU_2 001.jpg